sodni prevodiVsak prevajalec mora pri svojem delu upoštevati tudi določene (družbene) norme oziroma nenapisana pravila, ki mu omogočajo delo s čim manj zapleti. Z drugimi besedami to pomeni, da se mora prevajalec znati obnašati tako strokovno, kar zadeva prevajanje, kot tudi organizacijsko in poslovno korektno.

Še preden oddamo tekst v prevod, se je dobro pozanimati glede cene in rokov ter vseh drugih pričakovanj, ki jih imata tako ena kot druga stran (prevajalec in naročnik prevoda).

Kakovostni sodni prevodi (več na http://www.prevodi.si/sodni_prevodi/) bodo prinesli zadovoljstvo obema stranema le, če bosta le-ti znali vzpostaviti pravilni dialog in bosta po potrebi sodelovali v celotnem procesu, v kolikor se izkaže potreba za to.

Več informacij, kot jih prevajalec dobi od stranke v zvezi z njegovimi pričakovanji za prevod, lažje se bo prevajalec lotil svojega dela. Prevodi pa ne morejo biti vedno vrhunska besedila. Pa ne zaradi prevajalčeve nezmožnosti, temveč zaradi samega izvirnega besedila, ki je že v osnovi precej jezikovno ali pa vsebinsko siromašen. V tem primeru vam prevajalec ne more obljubiti čudežev, čeprav jih velikokrat s svojimi strokovnimi veščinami in sposobnostmi tudi dejansko dela.