Želite izboljšati pozicije na iskalniku Google.si? Kliknite na optimizacija strani.


Sodno overjeni prevodi in sodni tolmači

Prevajanje je razširjen pojem, prevajalstvo pa se deli na več vej. V tem članku bom na kratko predstavil sodno overjene prevode in pa delo sodnih tolmačev ali z drugo besedo ljudi, ki se ukvarjajo s prevajanjem sodnih dokumentov. Sodni prevodi so potrebni v več situacijah naprimer, če je nek uraden dokument pravno zavezujoč in ga lahko uporabljate tudi v drugih državah. Read more

Prevodi Multilingual

Prevladujočo vlogo v poslovanju ima še vedno angleški jezik, prav tako pomemben pa je tudi nemški. Prevodi in prevajanje so dejavnost, s katero danes uspešno služijo mnoge prevajalske agencije. Kako tudi ne, saj je poznavanje tujih jezikov čedalje pomembnejša vrlina, ki pride še kako prav pri iskanju službe in le malo je dejavnosti, ki ne bi vključevale vsaj osnovnega poznavanja tujih jezikov. Read more

Kakovostni sodni prevodi

Podjetje Multilingual je prava izbira, če potrebujete kakovosten sodni prevodi. Naši pooblaščeni sodni tolmači poskrbijo, da prevod dosledno sledi izvirnemu besedilu ter je ustrezno opremljen z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki na ta način jamči za istovetnost prevedenega besedila z izvirnikom. Read more

Prevajalska agencija

Prevajalske agencije se ukvarjajo s prevajanjem raznih besedil, kot so npr. leposlovna besedila, strokovna besedila, uradni dokumenti, iz enega jezika v drugega. Če v spletni brskalnik vtipkamo besedo prevajalska agencija, nam bo brskalnik vrnil kar nekaj rezultatov. Read more

Ruščina

Ruščina oziroma ruski jezik (za več informacij glede učenja ruskega jezika kliknite na http://www.ruscina.com/) je slovenščini zelo podoben slovanski jezik. Za zapis se uporablja cirilica. Read more

Zanesljiv prevajalec

Prevajalec (če ptrebujete kvalitetnega, zanesljivega, strokovno usposobljenega in cenovno ugodnega prevajalca, potem kliknite na povezavo http://www.multilingual.si/sl/prevajalci) je strokovnjak s področja prevajanja besedil, ki so lahko različne dolžine in oblik. Read more

Tečaj nemščine in ostali jezikovni tečaji

Panteon College je jezikovna šola, ki za vas poučuje tuje svetovne jezike, kot so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, slovenščina, italijanščina in še 34 ostalih svetovnih jezikov. Poleg tega pa ponujajo tudi prevajanje, lektoriranje, tolmačenje, sodne prevode, pripravo na tisk in grafično oblikovanje. Eden izmed bolj obiskovanih in popularnih tečajev je tečaj nemščine, saj večina delodajalcev poleg angleščine zahteva tudi znanje nemščine. Read more

Kako poteka proces prevajanja?

Prevajanje je storitev, katere se v današnjih časih ljudje zelo pogosto poslužujemo. To je tudi razlog, da se je tudi v naši mali državi pojavilo toliko različnih prevajalskih agencij, ki vam nudijo kvalitetno prevajanje s strani primerno izobraženih, usposobljenih in izkušenih prevajalcev in drugih strokovnjakov. Pri pripravi kakovostnega prevoda namreč sodeluje več strokovnjakov. V procesu prevajanja je pomemben prevajalec, poleg njega pa tudi lektor in vodja projekta. Preden sam prevod besedila začne nastajati, mora prevajalec raziskati področje in pa terminologijo. Read more

Nemški prevod

Nemški prevod pomeni prevod nemščine v katerikoli drugi jezik ali obratno iz katerega koli drugega jezika v nemški jezik. Nemški prevod lahko potrebujemo tako na poslovnem kot tudi na privatnem področju v življenju. Read more

Prevajalci prevajalske agencije Alkemist

Prevajalci se ukvarjajo s prevajanjem različnih besedil različne dolžine v določen ciljni jezik. Pri svojem delu prevajalci najprej napravijo nek grob prevod, potem pa ta grob prevod popravljajo in izboljšujejo dokler ne pride do željene kakovosti in oblike. Zelo pomembno je, da je prevajalec jezikovno natančen, saj je potrebno ohraniti pomen besedila iz izvirnika in tudi čim večjo terminološko ter pomensko enakovrednost obeh besedil. Prevajanje je sicer težko intelektualno delo oziroma raziskovalno-terminološko delo, saj prevajalci pri svojem delu uporabljajo različne leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje in podobno. Read more