Tag:

prevod

Razlike med britansko in ameriško angleščino

Ko stranka naroči prevod v angleščino, mora prevajalec vedeti, ali bo prevajal v britansko ali ameriško angleščino. Katero angleščino naj uporabi, je odvisno od države ali trga, kjer se bo prevedeno besedilo uporabljalo. V Evropi se bolj uporablja britanska (razen če gre za ameriška podjetja s sedežem/poslovalnico v Evropi), v Ameriki pa ameriška angleščina.

Resda gre za isti jezik, a z nekaj razlikami. Prevajalec, ki prevaja v angleščino, mora biti dobro podkovan in mora poznati razlike, da v prevodu hkrati ne uporablja britanske in ameriške različice. Prav tako mora biti pozoren na uporabo členov, predlogov in seveda pravilen zapis besed.
Prevod v angleščino – nekaj bistvenih razlik med britansko in ameriško angleščino

  • glagoli v britanski angleščini imajo končnico –ise, v ameriški pa –ize (primer: to organise/ to organize)
  • datum je v ameriški angleščini zapisan ravno v obratnem vrstnem redu kot v britanski angleščini (primer: 7 July/ July, 7)
  • črkovanje nekaterih besed (npr. centre/ center, metre/ meter, colour/ color, favour/ favor)
  • različno besedišče (npr. bathroom/ restroom, soccer/ football, film/ movie, motorway/ highway, biscuit/ cookie)

Brezplačni prevajalniki

brezplačni prevajalnikiBrezplačni prevajalniki, ki jih najdemo na spletu, pogosto delujejo na podlagi sistema pravil. V večini primerov so njihovi prevodi slabše kakovosti, še posebno, kadar želimo prevode daljših stavkov. Da bi prevajalnik preizkusili, je najbolje, da uporabite daljši stavek, ki ga naj prevajalnik prevede iz enega v drug jezik, potem pa še obratno.

V najboljšem primeru bi vam moral prevajalnik »dostaviti« izvorno besedilo, vendar se pogosto zgodi, da ne le da besedilo ni identično, tudi pomensko in vsebinsko se mu ni približalo. Če takšen povratni cikel ponovite še nekajkrat, vam ostane le še, da se zabavate ob prevodih, ki so z vsakim korakom le še slabši in popolnoma mimo.

V takih primerih prevajalnik hitro postane vir zabave, saj s svojimi prevodi poskrbi za obilo smeha in čudenja. Kljub temu so spletni prevajalniki vsekakor dobrodošli kot slovarji in orientacija pri prevodih daljših besednih zvez. Kadar boste potrebovali kakovosten prevod, se boste morali obrniti na »žive« prevajalce profesionalce, ki bodo to nalogo opravili strokovno.