tecaj-ruscineRuščina oziroma ruski jezik (za več informacij glede učenja ruskega jezika kliknite na http://www.ruscina.com/) je slovenščini zelo podoben slovanski jezik. Za zapis se uporablja cirilica. Ker je jezik zelo podoben slovenskemu se ga da razmeroma hitro naučiti. To velja kar se tiče pisave, medtem ko je za osvojitev pravil jezika potrebnega malo več truda.

Ruski jezik je najbolj razširjen jezik na območju Evrazije in kar 161, 7 milijonu ljudi materni jezik, medtem ko ga nadaljnjih 110 milijonov uporablja kot drugi sporazumevalni jezik. Obsega področje vzhodne Evrope in Azije in je uradni jezik v Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Kirgizistanu in Kazahstanu. Ruščina je tudi eden izmed uradnih jezikov Organizacije združenih narodov. V primeru da bi se radi naučili ruščine lahko osnovno sporazumevanje in izgovorjavo hitro dosežemo. Možna ovira je cirilica, ki pa jo prav tako z nekaj več branja in pisanja lahko hitro osvojimo. Tudi sklanjanje je v ruščini podobno kot v slovenščini, le, da so nekateri skloni zamenjani. Posebno pozornost pa je treba nameniti besedam, ki so sicer podobne slovenskim, ampak imajo povsem drug pomen. Z malo truda in vztrajnosti lahko torej hitro doprinesemo k svoji razgledanosti.

 

Vir:

http://www.lingula.si/ruscina/ucenje/index.php

https://sites.google.com/site/ruscinaonlinecourse/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1%C4%8Dina