V Slovenji je mnogo tujcev zaposlenih v prevajalskih agencijah. Tako imenovani naravni govorci z lahkoto prevajajo besedila našega maternega jezika, torej iz slovenščin v svoj materni jezik, kateri koli že to je. Seveda je pogoj, da takšen prevajalec pozna in obvlada tudi slovenski jezik.

Prevodi, če jih že naročamo pri strokovnjakih, naj bodo res strokovni – to je verjetno želja vsakega. Zato se predhodno pozanimajte o njihovi strokovnosti, izobrazbi, referencah. Prevodi, ki niso strokovno narejeni, lahko napravijo pravo zmedo, iz katere se je včasih prav težko rešiti. Še posebno, kadar so to prevodi listin, pogodb, deklaracij med dvema partnerskima podjetjema, ki se dogovarjata za nek posel ali kaj podobnega. Poslovanje je namreč občutljiva tema, ki zahteva precejšnjo mero jasnosti, natančnosti, zato morajo biti prevodi poslovne korespondence strokovno odlični.

Podjetja iz tega razloga vse več sodelujejo z uradnimi prevajalci. S tem se izognejo številnim nevšečnostim, ki bi lahko nastale zaradi nestrokovnega prevajanja.