Tag:

nemški jezik

Nemški jezik

Nemščina velja za težak jezik z zapleteno slovnico, ki se ga ni enostavno naučiti. Tudi klobasaste nemške besede pri tem predsodku ne pomagajo. Gre za predsodek, Nemci so vendarle pregovorno sistematični narod, zato je jasno, da je tudi zgradba njihovega jezika zelo shematična in natančna.

Razlogi za nejevoljo se lahko skrivajo v napačnem pristopu. Otroci se nemščine začnejo učiti prezgodaj, kljub temu, da jih mogoče zanimajo druge interesne dejavnosti. V srednjih šolah je nemški jezik obvezni drugi tuj jezik in otroci, ki so bolj naravoslovno nadarjeni, se je včasih učijo kljub nezanimanju.

Jezika se je najbolje učiti, ko imamo jasno razčiščene motive, pa naj bo to ljubezen do učenja novih jezikov, kulture te države ali želja po širjenju obzorja. Odličen razlog je tudi karierno napredovanje. Slovenci se nemščine najpogostejše torej učijo v šolah, na bivanju v Nemčiji ali Avstriji, vedno bolj pa tudi na odličnih jezikovnih tečajih, ki poskrbijo za vse starostne skupine, želje in potrebe.