Ko stranka naroči prevod v angleščino, mora prevajalec vedeti, ali bo prevajal v britansko ali ameriško angleščino. Katero angleščino naj uporabi, je odvisno od države ali trga, kjer se bo prevedeno besedilo uporabljalo. V Evropi se bolj uporablja britanska (razen če gre za ameriška podjetja s sedežem/poslovalnico v Evropi), v Ameriki pa ameriška angleščina.

Resda gre za isti jezik, a z nekaj razlikami. Prevajalec, ki prevaja v angleščino, mora biti dobro podkovan in mora poznati razlike, da v prevodu hkrati ne uporablja britanske in ameriške različice. Prav tako mora biti pozoren na uporabo členov, predlogov in seveda pravilen zapis besed.
Prevod v angleščino – nekaj bistvenih razlik med britansko in ameriško angleščino

  • glagoli v britanski angleščini imajo končnico –ise, v ameriški pa –ize (primer: to organise/ to organize)
  • datum je v ameriški angleščini zapisan ravno v obratnem vrstnem redu kot v britanski angleščini (primer: 7 July/ July, 7)
  • črkovanje nekaterih besed (npr. centre/ center, metre/ meter, colour/ color, favour/ favor)
  • različno besedišče (npr. bathroom/ restroom, soccer/ football, film/ movie, motorway/ highway, biscuit/ cookie)