sodni tolmačSodni tolmač opravlja številne zahtevne naloge. Sodni tolmač obdeluje vse osebne kot tudi poslovne dokumente. Tako obdelane prevode imenujemo sodno overjeni prevodi, izda pa jih lahko le zaprisežen sodni tolmač (potrdi ga Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije). Za takšno delo seveda ni dovolj le znanje slovenskega in tujega jezika, temveč tudi obsežno poznavanje civilnega ter kazenskega prava oziroma zakonodaje Slovenije in države, v kateri jezik se prevaja. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je potrebno poznati ustrezno terminologijo iz prava, tehnologije, gospodarstva, medicine ter podobnih ved, odvisno od tega, na katerem področju sodni tolmač dela.

Kaj je tolmačenje?

Tolmačenje, umetnost ustnega prevajanja govorjenih besed ali sporočil iz enega jezika v drugega, ima ključno vlogo pri premoščanju jezikovnih vrzeli in omogočanju učinkovite komunikacije v različnih skupnostih. To dinamično področje zajema različne kontekste, zahteva specializirano opremo in kvalificirane strokovnjake, ki zagotavljajo natančen in niansiran prenos jezika.

Sodni tolmač – kdaj ga potrebujemo?

Poglejmo si nekaj najpogostejših primerov, ko potrebujemo sodnega tolmača in storitev tolmačenja:
– Poslovni sestanki: Tolmači olajšajo komunikacijo na mednarodnih poslovnih pogajanjih, konferencah in sestankih, na katerih udeleženci govorijo različne jezike.
– Pravni postopki: V sodnih dvoranah, pričevanjih in drugih pravnih postopkih tolmači zagotavljajo natančno komunikacijo med strankami z jezikovnimi ovirami.
– Zdravstveno varstvo: Tolmači imajo ključno vlogo v zdravstvenih ustanovah, saj pomagajo pacientom in zdravstvenim delavcem učinkovito komunicirati, zlasti v primerih, ko je nujen nujen in natančen prenos informacij.
– Konference in dogodki: Na mednarodnih konferencah in prireditvah so pogosto potrebni tolmači, ki zagotavljajo, da udeleženci iz različnih jezikovnih okolij razumejo vsebino in sodelujejo pri njej.
– Javne storitve: Državne agencije lahko zaposlijo tolmače, ki uradnikom pomagajo pri sporazumevanju s posamezniki, ki govorijo različne jezike, kar zagotavlja učinkovite javne storitve.

Sodni tolmač omogoča komunikacijo med ljudmi, ki se drugače ne bi razumeli.

Ker je tolmačenje izredno zahtevno delo, je prav vsak sodni tolmač, ki je zaposlen v naši prevajalski agenciji, dobro izkušen in izučen. Bistvo sodnega prevajanja je namreč prav v tem, da se pomen iz enega v drugi jezik prenaša brez kakršnekoli izgube podatkov. Vsak naš sodni tolmač je posebej usposobljen in imenovan za tolmačenje sodnih postopkov.