plačljivi prevajalnikiČeprav spletni prevajalnik ni kaj prida uporaben za resno prevajanje, nam je lahko marsikdaj v resnično pomoč. Prevajalnik, ki ga pri svojem delu uporablja npr. profesionalni prevajalec, pa je torej v prvi vrsti bolj profesionalen, dodelan ter zato bolj natančen in zanesljiv. Seveda je tudi plačljiv.

Tak prevajalnik nam omogoča prevajanje besedila katere koli dolžine iz enega jezika v drugega. Torej v dve smeri, na primer iz angleščine v nemščino in obratno. Njegov program je zmožen delati grobe prevode iz široke palete besedil. Če morajo prevedena besedila ustrezati višjim zahtevam po kvaliteti, lahko te grobe prevode uporabimo kot osnutek za dodelane končne prevode.

Program kombinira slovnična pravila in slovarje. Najprej analizira posamezne besede v izvirnem stavku in se pri tem opira na informacije v leksikonu. Ko določi slovnične zvrsti in njihove povezave v stavku, izpelje “skrite” strukture izvirnega jezika in jih prenese v ustrezne strukture v ciljnem jeziku, ki ustrezajo pravilom tega jezika.