Dobra prevajalska agencija nam lahko nudi dobre, kakovostne in kar je najpomembnejše uporabne storitve. Prevajalska agencija Lingula ima nalogo, da prejete dokumente prevaja iz prvotnega jezika v drug jezik. Za primer lahko vzamemo knjigo, ki je napisana v angleškem jeziku, tržiti pa bi jo hoteli tudi v Sloveniji.

Prodaja bo zelo slaba, če bo knjiga ostala v angleškem jeziku, da pa bi to preprečili, pa knjigo damo prevajalski agenciji. Sicer jo lahko prevede tudi pisec sam, ker ima na voljo en kup različnih pripomočkov, vse od slovarja pa do internetnih prevajalnikov.

Ampak prevajalska agencija delo opravi zelo kakovostno, in prevod bo slovnično pravilen in primeren za na trg. Poznamo veliko prevajalskih agencij, cene pa so odvisne tudi od agencije same, zahtevnosti, in veličini teksta, ki ga bo agencija prevedla. V primeru, da bo prevod zelo slab in bo to poslano na trg, so lahko rezultati zelo negativni.