hand picks 3d pixel scale of justice iconPrevajanje je razširjen pojem, prevajalstvo pa se deli na več vej. V tem članku bom na kratko predstavil sodno overjene prevode in pa delo sodnih tolmačev ali z drugo besedo ljudi, ki se ukvarjajo s prevajanjem sodnih dokumentov. Sodni prevodi so potrebni v več situacijah naprimer, če je nek uraden dokument pravno zavezujoč in ga lahko uporabljate tudi v drugih državah.

Sodnih prevodov se poslužuje tudi ogromno podjetij zaradi poslovanja s tujimi klienti, nekatera besedila pa potrebujejo tudi overjanje, da so veljavna. Sodni tolmači so posebej izurjeni prevajalci. Za svoje delo ne potrebujejo le brezhibnega znanja več tujih jezikov ter maternega jezika, zapriseženi morajo biti tudi na ministrstvu za pravosodje.

Prevodi, ki jih opravijo sodni tolmači so overjeni, prevajalci pa so za svoje prevode tudi kazensko odgovorni. Nekateri izmed dokumentov, ki so potrebni overbe so različne pogodbe, akti družbe, zapisniki poslovnih srečanj, pisma namer, izjave inšpekcijskih služb, notarske listine, sodbe, osebni dokumenti, policijska poročila in drugi dokumenti.

Ker morajo taki dokumenti biti res brezhibni, se v nekaterih primerih prevajalske agencije posvetujejo tudi z odvetniškimi pisarnami, prevedene dokumente pa večkrat pregledajo tudi izkušeni lektorji, ki potrdijo kvalitetno opravljen prevod. Sodni tolmači se na prevod pripravijo tako, da besedilo res temeljito pregledajo ter preberejo, zraven besedila pa si uredijo zapiske, ki jim služijo kot pomoč pri prevajanju. Terminologija pravnih dokumentov je izredno zahtevna, že običajni prevodi so zelo zahtevni, prevodi pravnih dokumentov pa še toliko bolj. Zraven sodnega prevoda pa vedno spada tudi izvirni dokument, celotna mapa oz. dokumenti pa so ožigosani z žigom ter vrvico.

Prevajalska agencija Ibidem iz Ljubljane je ena izmed mnogih prevajalskih agencij v Sloveniji, odlikuje pa jih ugodna cena storitev ter hitro in kvalitetno opravljeni prevodi. Na njihovi spletni strani najdete vse storitve, ki vam jih ponujajo. Poleg običajnih prevodov iz tujih jezikov ter sodno overjenih prevodov vam nudijo tudi še nekatere druge prevode, zato obiščite njihovo spletno stran ter se prepričajte o vseh storitvah. Na spletni strani boste našli tudi cenik storitev.

Prevajalske storitve so v današnjih časih nujno potrebne ter visoko cenjene, če potrebujete prevod se obrnite na katero izmed prevajalskih agencij v Sloveniji in zagotovo vam ne bo žal.