Category:

sodni prevodi

Sodni prevodi

sodni-prevodPoklic sodnega tolmača, ki pripravlja številne vrste sodnih prevodov, je danes zelo iskan in dobro plačan poklic. Za opravljanje tovrstne dejavnosti je potrebno specifično znanje in vsak, ki ima diplomo iz določenega tujega jezika ali ga dobro obvlada, še ne more delati sodnih prevodov. Zato je namreč treba opraviti izpit za sodnega tolmača. Če ste jezikoslovec in dobro obvladate tuji jezik, je to vsekakor možnost za vašo zaposlitev ali dodaten zaslužek. Sodni prevodi so namreč dobro plačani.
Read on…

Sodno overjeni prevodi in sodni tolmači

hand picks 3d pixel scale of justice iconPrevajanje je razširjen pojem, prevajalstvo pa se deli na več vej. V tem članku bom na kratko predstavil sodno overjene prevode in pa delo sodnih tolmačev ali z drugo besedo ljudi, ki se ukvarjajo s prevajanjem sodnih dokumentov. Sodni prevodi so potrebni v več situacijah naprimer, če je nek uraden dokument pravno zavezujoč in ga lahko uporabljate tudi v drugih državah. Read on…