Category:

tolmačenje

Izberite pravo odvetniško pisarno v Ljubljani:

Izbira prave odvetniške pisarne je ključna odločitev, ki lahko bistveno vpliva na rezultat vašega pravnega primera. V Ljubljani, kjer je veliko odvetniških pisarn, ki ponujajo raznolike pravne storitve, je še posebej pomembno, da izberete pravo pisarno, ki bo ustrezala vašim specifičnim potrebam. V tem članku vam bomo ponudili koristne nasvete, kako najti in vzpostaviti uspešno sodelovanje z odvetniško pisarno v Ljubljani. Več informacij boste dobili na spletni strani Odvetniška pisarna Prus Pipuš Ljubljana na povezavi https://www.pipus.si/odvetnik.

Read on…

Potrebujete sodnega tolmača?

sodni tolmačSodni tolmač opravlja številne zahtevne naloge. Sodni tolmač obdeluje vse osebne kot tudi poslovne dokumente. Tako obdelane prevode imenujemo sodno overjeni prevodi, izda pa jih lahko le zaprisežen sodni tolmač (potrdi ga Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije). Za takšno delo seveda ni dovolj le znanje slovenskega in tujega jezika, temveč tudi obsežno poznavanje civilnega ter kazenskega prava oziroma zakonodaje Slovenije in države, v kateri jezik se prevaja. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je potrebno poznati ustrezno terminologijo iz prava, tehnologije, gospodarstva, medicine ter podobnih ved, odvisno od tega, na katerem področju sodni tolmač dela. Read on…

Sodni tolmač

sodni-tolmacSodni tolmač ponavadi prevaja iz tujega v svoj materni jezik, saj je v svojem maternem jeziku najbolj prožen, vseeno pa zahteva tolmačenje izjemno izkušenega, izurjenega in na stres navajenega tolmača. Tolmačenje zahteva najvišjo možno mero koncentracije, saj govorec ne čaka na prevajalca – govori kot običajno, z običajno hitrostjo. Sodni tolmač (več na http://multilingual.si/sl/sodni-tolmac) med tolmačenjem ne sme izpuščati besed ali po svoje prirejati pomena povedanega. Na srečanjih, daljših od 20 minut (krajša so pravzaprav zelo neobičajna), je nujno imeti prisotna dva tolmača, ki se izmenjujeta na 15 minut.

Kadar en tolmač aktivno dela, mu drugi pomaga z iskanjem morebitne neznane besede v slovarju. V prevajalski agenciji Multilingual vam ponujamo simultano prevajanje v številne evropske jezike in razne kombinacije. Sodelujemo samo s tolmači, ki imajo dolgoletne izkušnje, zato boste z našimi tolmači vedno odlično poskrbeli za svoje poslušalce. Kontaktirajte prevajalsko agencijo Multilingual in si zagotovite sodni prevod po meri.

Sodni tolmač kot vaša desna roka

sodni tolmaciSodni tolmač je prava izbira, kadar potrebujete strokoven in natančen prevod uradnih dokumentov, kot so različni certifikati, rojstni list, šolska spričevala, sklepi o dedovanju in podobno. Nujno je, da delo zaupate s strani Ministrstva za pravosodje pooblaščenemu strokovnjaku, ki poskrbi, da je sodni prevod overjen in da je vsaka beseda ustrezno pretehtana. Sodni tolmač z vaše strani potrebuje izvirnik besedila, za katerega potrebujete prevod, zadošča pa tudi overjena fotokopija. Sodni prevod ožigosamo z žigom ter priložimo izjavo sodnega tolmača z datumom prevoda in podpisom. Tako pripravljen sodni prevod lahko uporabite, kjer koli ga potrebujete. Read on…

Tolmačenje

Tolmačenje je govorno prevajanje. Med slednje uvrščamo simultano prevajanje, kjer prevajalec ali tolmač sedi v kabini in prevaja govorca preko slušalk. Tolmačenje kot vrsto prevajanja lahko zasledite navadno na mednarodnih konferencah, srečanjih, predstavitvah ipd. Slušatelj gleda govorečega, istočasno pa prek slušalk posluša prevod njegovih besed. Read on…