Category:

prevajalska agencija

Prevajalci prevajalske agencije Alkemist

Prevajalci se ukvarjajo s prevajanjem različnih besedil različne dolžine v določen ciljni jezik. Pri svojem delu prevajalci najprej napravijo nek grob prevod, potem pa ta grob prevod popravljajo in izboljšujejo dokler ne pride do željene kakovosti in oblike. Zelo pomembno je, da je prevajalec jezikovno natančen, saj je potrebno ohraniti pomen besedila iz izvirnika in tudi čim večjo terminološko ter pomensko enakovrednost obeh besedil. Prevajanje je sicer težko intelektualno delo oziroma raziskovalno-terminološko delo, saj prevajalci pri svojem delu uporabljajo različne leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje in podobno. Read on…

Prevajalska agencija Lingula

Dobra prevajalska agencija nam lahko nudi dobre, kakovostne in kar je najpomembnejše uporabne storitve. Prevajalska agencija Lingula ima nalogo, da prejete dokumente prevaja iz prvotnega jezika v drug jezik. Za primer lahko vzamemo knjigo, ki je napisana v angleškem jeziku, tržiti pa bi jo hoteli tudi v Sloveniji.

Prodaja bo zelo slaba, če bo knjiga ostala v angleškem jeziku, da pa bi to preprečili, pa knjigo damo prevajalski agenciji. Sicer jo lahko prevede tudi pisec sam, ker ima na voljo en kup različnih pripomočkov, vse od slovarja pa do internetnih prevajalnikov.

Ampak prevajalska agencija delo opravi zelo kakovostno, in prevod bo slovnično pravilen in primeren za na trg. Poznamo veliko prevajalskih agencij, cene pa so odvisne tudi od agencije same, zahtevnosti, in veličini teksta, ki ga bo agencija prevedla. V primeru, da bo prevod zelo slab in bo to poslano na trg, so lahko rezultati zelo negativni.

Prevajalska agencija

Dandanes ni težko najti prevajalsko agencijo ali prevajalca, saj jih je vse več. Učenje tujih jezikov je pri ljudeh že od nekdaj priljubljeno, saj je splošno znano, da so nam z znanjem tujih jezikov oprta vrata v svet. No, ta vrata v svet pa so res na široko odprta – slehernemu, ki se želi podati na pot. Bodisi zaradi osebnih interesov, kot so želja po potovanju in odkrivanju novih dežel, bodisi poslovno, zaradi potrebe trga, sodelovanja s tujimi partnerji ipd.

Seveda se mi lahko v tujem jeziku pogovarjamo skorajda z vsakim človekom, če le obvladamo vsaj osnove njegovega jezika ali obratno. Težje pa je pisno komuniciranje, kjer od naslovnika ne dobimo takojšen odziv, ali je napisano razumel ali ne. Ker so podobne situacije občutljive zlasti pri poslovanju, podjetja vse pogosteje najemajo oziroma zaposlujejo kvalificirane prevajalce. Prevajanje poslovnih listin, pogodb, deklaracij in drugih listin je enostavneje zaupati strokovnjakom, saj se na ta način izognemo nepotrebnim zapletom ali morebiti celo izgubimo posel. Hitro in kakovostno prevajanje danes tudi ni tak finančni strošek, da bi si tega ne mogli privoščiti.