Tag:

prevajalska agencija

Prevajanje – premagovanje jezikovnih ovir

S tujim jezikom se srečamo praktično vsak dan. Na radiu, televiziji, v časopisih, na internetu, na ulici, potovanju, med ljudmi, v službi … Sploh v poslovnem svetu znanje enega tujega jezika ne zadostuje, še posebej ne, če želimo komunicirati z različnimi poslovnimi partnerji v pisni obliki. Za pravilno razumevanje pogodb, marketinških materialov, spletne strani in številnih drugih besedil je najbolje naročiti korektno prevajanje pri zanesljivi prevajalski agenciji, ki razume vaše potrebe in poslovni jezik. Read on…

Prevajalska agencija Lingula

Dobra prevajalska agencija nam lahko nudi dobre, kakovostne in kar je najpomembnejše uporabne storitve. Prevajalska agencija Lingula ima nalogo, da prejete dokumente prevaja iz prvotnega jezika v drug jezik. Za primer lahko vzamemo knjigo, ki je napisana v angleškem jeziku, tržiti pa bi jo hoteli tudi v Sloveniji.

Prodaja bo zelo slaba, če bo knjiga ostala v angleškem jeziku, da pa bi to preprečili, pa knjigo damo prevajalski agenciji. Sicer jo lahko prevede tudi pisec sam, ker ima na voljo en kup različnih pripomočkov, vse od slovarja pa do internetnih prevajalnikov.

Ampak prevajalska agencija delo opravi zelo kakovostno, in prevod bo slovnično pravilen in primeren za na trg. Poznamo veliko prevajalskih agencij, cene pa so odvisne tudi od agencije same, zahtevnosti, in veličini teksta, ki ga bo agencija prevedla. V primeru, da bo prevod zelo slab in bo to poslano na trg, so lahko rezultati zelo negativni.

Strokovni prevodi

V Slovenji je mnogo tujcev zaposlenih v prevajalskih agencijah. Tako imenovani naravni govorci z lahkoto prevajajo besedila našega maternega jezika, torej iz slovenščin v svoj materni jezik, kateri koli že to je. Seveda je pogoj, da takšen prevajalec pozna in obvlada tudi slovenski jezik.

Prevodi, če jih že naročamo pri strokovnjakih, naj bodo res strokovni – to je verjetno želja vsakega. Zato se predhodno pozanimajte o njihovi strokovnosti, izobrazbi, referencah. Prevodi, ki niso strokovno narejeni, lahko napravijo pravo zmedo, iz katere se je včasih prav težko rešiti. Še posebno, kadar so to prevodi listin, pogodb, deklaracij med dvema partnerskima podjetjema, ki se dogovarjata za nek posel ali kaj podobnega. Poslovanje je namreč občutljiva tema, ki zahteva precejšnjo mero jasnosti, natančnosti, zato morajo biti prevodi poslovne korespondence strokovno odlični.

Podjetja iz tega razloga vse več sodelujejo z uradnimi prevajalci. S tem se izognejo številnim nevšečnostim, ki bi lahko nastale zaradi nestrokovnega prevajanja.

Prevajalska agencija

Dandanes ni težko najti prevajalsko agencijo ali prevajalca, saj jih je vse več. Učenje tujih jezikov je pri ljudeh že od nekdaj priljubljeno, saj je splošno znano, da so nam z znanjem tujih jezikov oprta vrata v svet. No, ta vrata v svet pa so res na široko odprta – slehernemu, ki se želi podati na pot. Bodisi zaradi osebnih interesov, kot so želja po potovanju in odkrivanju novih dežel, bodisi poslovno, zaradi potrebe trga, sodelovanja s tujimi partnerji ipd.

Seveda se mi lahko v tujem jeziku pogovarjamo skorajda z vsakim človekom, če le obvladamo vsaj osnove njegovega jezika ali obratno. Težje pa je pisno komuniciranje, kjer od naslovnika ne dobimo takojšen odziv, ali je napisano razumel ali ne. Ker so podobne situacije občutljive zlasti pri poslovanju, podjetja vse pogosteje najemajo oziroma zaposlujejo kvalificirane prevajalce. Prevajanje poslovnih listin, pogodb, deklaracij in drugih listin je enostavneje zaupati strokovnjakom, saj se na ta način izognemo nepotrebnim zapletom ali morebiti celo izgubimo posel. Hitro in kakovostno prevajanje danes tudi ni tak finančni strošek, da bi si tega ne mogli privoščiti.