Tag:

e-učenje

E-učenje

Mnogi starši se sprašujejo, kaj je to e-učenje, na kakšen način nadomešča tradicionalne oblike učenja ter kakšen učinek bo to imelo na celoten proces izobraževanja njihovih otrok. Mnoge starše mučijo skrbi in so včasih skeptični do sodobnih pedagoških pristopov, kakršno je tudi e-učenje. Te skrbi pa povečini izhajajo iz nepoznavanja sodobnih pristopov in tehnologije, ki jih omogoča. Nepoznavanje pa razumljivo vodi v zadržanost do novih prijemov. Pomembno se je zavedati, da e-učenje ne nadomešča klasičnih izobraževalnih procesov, temveč le spreminja medij, prek katerih se tej odvijajo. Namesto knjig in delovnih zvezkov, ki so bili prevladujoči medij učenja generacije sedanjih staršev, se danes kot medij podajanja in preverjanja znanja vse bolj uveljavljajo pripomočki, podprti s sodobno informacijsko tehnologijo. Predvsem za najmlajše generacije je e-učenje, ki je podprto s slikami, animacijami, avdio in video podobami, mnogo bolj privlačno kot klasične knjige in slikanice. Če si je otrok v preteklosti določeno živalsko vrsto lahko ogledoval le prek pisanih slik in spremljajočega teksta, lahko danes to žival opazuje v naravnem gibanju skupaj s spremljajočim zvokom. E-učenje tako ponuja možnosti, ki jih prejšnje generacije niso poznale, in to je glavni razlog, ki vzbuja zadržanost do teh prijemov.