Tolmačenje je govorno prevajanje. Med slednje uvrščamo simultano prevajanje, kjer prevajalec ali tolmač sedi v kabini in prevaja govorca preko slušalk. Tolmačenje kot vrsto prevajanja lahko zasledite navadno na mednarodnih konferencah, srečanjih, predstavitvah ipd. Slušatelj gleda govorečega, istočasno pa prek slušalk posluša prevod njegovih besed.

Obstaja pa tudi konsekutivno prevajanje, kjer se prevajalec, za razliko od simultanega prevajanja, nahaja v neposredni bližini stranke in ji prevod prišepetuje direktno na uho. Tovrstno prevajanje ali tolmačenje lahko med drugim zasledimo na sodnih in ostalih uradnih obravnavah, kjer je dopuščanje napak lahko usodno oziroma lahko prinese trajne posledice. Zato, kadar ste udeleženi v kočljivih oziroma za vas življenjsko pomembnih situacijah, ničesar ne prepuščajte naključju. Poskrbite za najboljšo različico prevajanja, posvetujete se s prevajalci, ki vam bodo glede na izkušnje in znanje, ki ga imajo s tega področja, znali pravilno in strokovno zadovoljivo svetovati.