Nemški prevod pomeni prevod nemščine v katerikoli drugi jezik ali obratno iz katerega koli drugega jezika v nemški jezik. Nemški prevod lahko potrebujemo tako na poslovnem kot tudi na privatnem področju v življenju.

Nemški prevod največkrat izvajajo za to usposobljeni ljudje, ki do potankosti obvladujejo nemški jezik. Za nemški prevod morajo prevajalci poznati tako pogovorno nemščino kot tudi pravilni uradni nemški jezik, še posebej pa je pri prevodu pomembna nemška slovnica.

Največkrat izvajajo nemški prevod ljudje, ki so sicer zaposleni v različnih državah po svetu, a so po rodu iz Nemčije, se pravi, da je tem ljudem materin jezik prav nemščina. Prav ti prevajalci so največkrat najbolj uspešni pri nemškem prevodu, ker praktično poznajo tudi posamezna narečja nemške dežele, kar pa je vsekakor pri pravilnem in natančnem prevodu tudi zelo pomembno.

Vse večkrat se pojavlja literatura v nemškem jeziku, saj je nemščina eden izmed glavnih jezikov predvsem v Evropi. Nemščino se pri nas učimo že v osnovni in srednji šoli, zato lahko marsikdo od nas izvede nemški prevod kar sam. Vsekakor pa za bolj pomemben nemški prevod raje stopimo do uradnega prevajalca, ki nam bo prav gotovo naredil zanesljiv nemški prevod želenega besedila.