Primarna dejavnost prevajalke je prevajanje različnih besedil v nek ciljni, določen jezik. Prevajalka pri svojem delu najprej naredi grob prevod, nato pa ta prevod izpili do željene kakovosti in oblike. Pri tem delu je ključnega pomena jezikovna natančnost. Potrebno je namreč ohraniti pomen besedila iz izvirnika ter ustvariti čim večjo terminološko in pomensko enakovrednost besedil. Napačen prevod ima namreč lahko tudi usodne posledice, zato je delo prevajalke oziroma prevajalca zelo pomembno.

Prevajalka pri svojem delu sicer uporablja različne leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje z različnih področij in druge pripomočke. Prevedeno besedilo lahko pregleda tudi lektor. V prevajalski agenciji Julija je v storitev prevajanja vključena tudi lektura naravnega govorca. Lektura naravnega govorca je pomemben dejavnik kakovosti prevoda, saj naravni govorec besedilo slovnično korigira in ga prilagodi kulturnemu okolju ciljne skupine. Pomembna je tudi redakcija besedila, s katero se zagotovi, da ne pride do napačne interpretacije prevoda.

Preden pa prevajalka sploh sprejme naročilo, se mora s stranko dogovoriti za pogoje dela oziroma za kakovost prevoda, rok izdelave in pa tudi ceno ter rok plačila. Poslovna uspešnost vsakega prevajalca oziroma prevajalke je odvisna od kakovost in pravočasnosti opravljenega dela ter pa tudi od spretnosti pri pridobivanju naročil. Ko govorimo o delu prevajalca, bi lahko rekli, da ne gre le za prevajanje ampak tudi za raziskovalno-terminološko delo. Strokovno prevajanje je namreč težko intelektualno delo.

Če potrebujete storitev prevajanja, lektoriranja ali tolmačenja, potem vam priporočamo, da obiščete spletno stran prevajalske agencije Julija. Omenjena agencija bo za vas poskrbela s prijaznim pristopom, kakovostjo in hitrim odzivom.